Whithout Stigma (2005)


Whithout Stigma
2005, Athens. "Sotiria" Hospital

choreografed by Konstantin Mihos
performers:
Benno Voorham, Riccardo Morison, Bo Ronnow Andersen, Lina Ioannidou 
and
Stavros Paravas, 
Nikos Arvanitis,
Dimitris Livieratos


Music: Joe Tornabene, Theodoros Kekes