Τι παθαίνει ένας άντρας όταν τον κοιτούν, μόνο


"Τι παθαίνει ένας άντρας όταν τον κοιτούν, μόνο"

Παράσταση - Ομιλία
από τον Κωνσταντίνο Μϊχο

Συμμετέχει η Λίνα Ιωαννίδου, μία χορεύτρια και 73 άλλες

23 Ιουλίου, 9 μμ

Σύρος, Α' Φεστιβάλ Ακροποδητί